09197981547 info@degarnesh.com

دو شیر از باغ وحشی می‌گریزند و هر کدام راهی را در پیش می‌گیرند:

یکی از شیرها به یک پارک جنگلی پناه می‌برد، اما به محض آن‌که بر اثر فشار گرسنگی رهگذری را می‌خورد به دام می‌افتد! ولی شیر دوم موفق می‌شود چند ماهی در آزادی به سر ببرد و هنگامی هم که گیر می‌افتد و به باغ وحش بازگردانده می‌شود حسابی چاق و چله است!؟ شیر نخست که در آتش...

برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟

برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟   نجار، قبل از اینکه شروع به ساختن چیزی کند، باید نقشۀ دقیق همه‌چیز را بکشد. او پیش از اینکه یک صندلی بسازد، دقیقاً می‌داند نتیجۀ کارش چه خواهد شد و اگر به اندازۀ کافی مهارت و تجربه داشته باشد، هیچ خطایی رخ نخواهد داد.  ...
تفکر هدفمند چیست ؟

تفکر هدفمند چیست ؟

تفکر یک فرآیند پنهانی و درونی است چون افکار ما و جزئیات آن قابل مشاهده نیست. مغز ما اطلاعات زیادی را در لحظه دریافت می‌کند اما همه آنها به فکر ختم نمی‌شود. تحلیل اطلاعات است که منجر به نفکر می‌شود. در ادامه قصد داریم که در مورد انواع تفکر توضیح دهیم. هدفمندی، تفکر یک...