09197981547 info@degarnesh.com

دو شیر از باغ وحشی می‌گریزند و هر کدام راهی را در پیش می‌گیرند:

یکی از شیرها به یک پارک جنگلی پناه می‌برد، اما به محض آن‌که بر اثر فشار گرسنگی رهگذری را می‌خورد به دام می‌افتد! ولی شیر دوم موفق می‌شود چند ماهی در آزادی به سر ببرد و هنگامی هم که گیر می‌افتد و به باغ وحش بازگردانده می‌شود حسابی چاق و چله است!؟ شیر نخست که در آتش...

برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟

برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟   نجار، قبل از اینکه شروع به ساختن چیزی کند، باید نقشۀ دقیق همه‌چیز را بکشد. او پیش از اینکه یک صندلی بسازد، دقیقاً می‌داند نتیجۀ کارش چه خواهد شد و اگر به اندازۀ کافی مهارت و تجربه داشته باشد، هیچ خطایی رخ نخواهد داد.  ...
منتورینگ چیست؟

منتورینگ چیست؟

  منتورینگ یک روش قدرتمند برای کمک به افراد در اجرای تغییر و تحولات مهم فردی است. مسائل و مشکلات معمول و متداول برای فرد یادگیرنده را مرتفع می‌کند. از پیشرفت و توسعه فردی و مدیریت مسیر شغلی حمایت می‌کند. با هزینه توسعه یک فرد، شرایط توسعه دو نفر (منتور و منتی) به...
تفکر استراتژیک چیست؟

تفکر استراتژیک چیست؟

تفکر استراتژیک یک فرآیندی است که به افراد کمک می کند تا در مورد آینده تفکر کنند و بهترین رویکرد را در زندگی عملیاتی کنند. تفکر استراتژیک صرفاً نوعی تفکر عمدی و منطقی است بر تجزیه و تحلیل عوامل و متغیرهای حیاتی تمرکز دارد که بر موفقیت بلندمدت یک تجارت، یک تیم یا یک فرد...
حل مسئله چیست؟

حل مسئله چیست؟

همه ما در زندگی با مسائل و چالش های مختلفی در کانون خانواده، محیط کار، روابط شخصی و عاطفی روبرو هستیم. تقریبا هر روز حداقل یک مسئله و مشکل در مسیرمان قرار دارد که راه رسیدن به هدف را برایمان دشوارتر می‌کند اما این چالش‌ها و مشکلات تجربه‌هایی را برای ما خلق می‌کنند که...