09197981547 info@degarnesh.com

مزایای تست :

  • ارزیابی مناسب :

آزمون­‌ها زمینه ای را جهت درک مناسب بودن افراد برای مشاغل مختلف فراهم می­‌کند. به انتخاب کنندگان این امکان را می‌­دهد تا توانایی ذهنی، استعداد، علاقه و علایق نامزدها را دریابند که آیا یک فرد برای شغلی که برای آن نامزد است مناسب است یا خیر.

  • هدفِ ارزیابی :

آزمون‌­ها معیارهای عینی بهتری را نسبت به هر روش دیگری ارائه می­‌دهند.

  • مبنای یکنواخت :

آزمون­‌ها مبنای یکسانی را برای مقایسه عملکرد متقاضیان فراهم می­‌کند. آزمون‌های مشابهی به داوطلبان داده می‌شود و امتیاز آنها به انتخاب کنندگان این امکان را می‌دهد تا عملکرد متقاضیان را با هم مقایسه کرده و بهترین کاندید را انتخاب کنند.

  • انتخاب افراد بهتر :

استعداد، سازگاری، خلق و خو داوطلبان با کمک آزمون­ها مشخص می­‌شود. این امکان قرار دادن آنها در مشاغلی را فراهم می­‌کند که مناسب‌­ترین آنها هستند. همچنین کارایی و رضایت شغلی آنها را بهبود می­‌بخشد.

  • گردش کار کاهش یافته است :

انتخاب صحیح افراد نیز باعث کاهش گردش کار خواهد شد. اگر افراد مناسب انتخاب نشوند، ممکن است دیر یا زود کار خود را ترک کنند. آزمایش‌­ها برای یافتن مناسب بودن افراد برای شغل مفید هستند. وقتی شخصی بر اساس خلق و خوی و علاقه خود شغلی پیدا می­‌کند آن را رها نمی‌­کند.

 

 

 

آزمونها
هوش استراتژیک

تست سنجش هوش استراتژیک

پرسشنامه شامل ۲۳ گویه می‌باشد.

هوش استراتژیک: هوش استراتژیک به عنوان جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که ارتباط زیادی با تصمیم های استراتژیک دارد بیان شده است. حاصل هوش استراتژیک، رهبری استراتژیک است. رهبری استراتژیک، فرآیندی است

ادامه مطلب

برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تاثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع هدایت از طریق ساست گذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده می‌باشد.

کار تیمی

تست سنجش کار تیمی

پرسشنامه شامل ۱۹ گویه می‌باشد.

کار تیمی: اصولا کار تیمی برای سازمان ها ایجاد وفاداری، نوآوری، انعطاف پذیری و کارائی را به ارمغان می آورد. اثرات کار تیمی هم در سطح سازمانی، هم در سطح گروهی و هم در سطح فردی مشهود است. از جمله این تاثیرات، تضمین کیفیت،

ادامه مطلب

تسریع امور، نوآوری، رفتار کارآمدتر، گسترش ظرفیت های کاری، توسعه شخصیت، توسعه حساسیت اجتماعی و . . . می باشد. در تعریف تیم کاری آمده است که گروهی نسبتاً پایدار است که اعضای آن هدف های مشترک دارند، به هم وابسته‌اند و به عنوان یک واحد کاری در برابر کل سازمان پاسخگو هستند.

MBTI

تست سنجش MBTI

پرسشنامه شامل ۹۳ گویه می‌باشد.

آزمون MBTI ابزاری است که اغلب برای کمک به افراد برای درک ترجیحات ارتباطی خود و نحوه تعامل آنها با دیگران استفاده می شود. داشتن آگاهی از MBTI می تواند به شما کمک کند رویکرد بین فردی خود را با موقعیتها و مخاطبان مختلف

ادامه مطلب

تطبیق دهید. ارزیابی MBTI  برای کمک به افراد در درک تفاوت های شخصیتی در جمعیت عمومی طراحی شده است. در حالی که ترجیحات شخصیتی “بهتر” یا “بدتر” وجود ندارد، ارزیابی MBTI میتواند به افراد کمک کند تا نقاط قوت و نقاط کور خود و تفاوت آنها با دیگران را درک کنند. چگونه MBTI در زندگی روزمره مفید است؟ نوع روانشناختی و روابط شناخت نوع MBTI خود و دیگران در زندگی شما می تواند به شما کمک کند تفاوت های روابط با دوستان، شرکا و فرزندان را درک کرده و درک کنید.

تفکر استراتژیک

تست سنجش تفکر استراتژیک

پرسشنامه شامل ۱۲ گویه می‌باشد.

تفکر استراتژیک: تفکر استراتژیک مدیر را قادر می­‌سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر است و کدامیک موثر نیست و چرا، و چگونه عوامل موثربرای مشتری ارزش می‌آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تاثیرگذار در خلق

ادامه مطلب

ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می‌کند. بدون این تشخیص، صرف منابع (مادی و غیرمادی) سازمان برای دستیابی به موفقیت بی­‌حاصل خواهد بود.

رهبری مشارکتی

تست سنجش رهبری مشارکتی

پرسشنامه شامل ۲۵ گویه می‌باشد.

رهبری مشارکتی: رهبری مشارکتی را فرآیندی در­هم تنیده با ساختاری افقی در نظر می­‌گیرند که به صورت دموکراتیک بین افراد توزیع می­‌گردد تا با تاثیر افراد گروه روی یکدیگر اهداف تیم یا سازمان محقق گردد و مطرح می­‌کنند که این الگو درست

ادامه مطلب

در مقابل رهبری سنتی با ساختاری عمودی که به صورت جهت­مند از حاکمیت یک­سویه شخص رهبر بر زیردستان حکایت دارد، قرار می‌­گیرد. رهبری مشارکتی فرآیندی تعاملی و پویا است که بین افراد یک گروه یا سازمان رخ داده و هریک از افراد بر دیگری در جهت تحقق اهداف گروه یا سازمان رخ داده و هریک از افراد بر دیگری در جهت تحقق اهداف گروه یا سازمان تاثیرمی­‌گذارند.

NEO

تست سنجش NEO

پرسشنامه شامل ۲۳۰ گویه می‌باشد.

پرسشنامه شخصیت NEO یک تست شخصیتی است که توسط چندین شرکت در تمام صنایع استفاده می شود. آزمون مدل شخصیتی که به آن پنج بزرگ، OCEAN یا CANOE نیز گفته می‌شود، پنج جنبه را اندازه‌گیری می‌کند:

ادامه مطلب

باز بودن، وظیفه‌شناسی، برون‌گرایی، توافق‌پذیری و روان رنجوری . فهرست شخصیت NEO برای موارد زیر استفاده می شود؟ در مشاغل و تنظیمات مشاوره شخصی که شامل فعالیت‌هایی مانند مشاوره شغلی، توسعه شغلی و آموزش کارکنان است، طراحی شده است.

ابتکار استراتژیک

تست سنجش ابتکار استراتژیک

پرسشنامه شامل ۴ گویه می‌باشد.

ابتکار استراتژیک: ابتکار فرایند غلبه بر شرایط آشفته سازمان با استفاده از اطلاعات در دسترس و ساختار آن‌ها تعریف می‌شود، ابتکار همچنین به مثابه هم‌گرایی عمدی و حقیقی فرایند طراحی و اجرای استراتژی تعریف می‌شود. ابتکار استراتژیک

ادامه مطلب

چیزی است که مدیران را قادر به تعدیل تغییرات به صورت مستمر و خلاق می‌سازد. ابتکار استراتژیک یعنی ایجاد و خلق پاسخ‌های جدید بدون برنامه‌ریزی قلبی و بدون اطمینان از پیامدهای آن؛ یعنی کشف ایده‌ای که عمل ما آن را خلق می‌کند.

حل مسئله

تست سنجش حل مسئله

پرسشنامه شامل ۲۴ گویه می‌باشد.

حل مسئله: به طور کلی به کارگیری مدل های حل مسئله در مورد مشکلاتی که عمده و ناچیز، مثبت و منفی و عمومی و ویژه هستند، به طور مساوی موفقیت آمیز خواهد بود، ما بر این مفهوم گسترده تاکید می‌کنیم، زیرا که مشکلات معمولاً به شکل

ادامه مطلب

یک چیز عمده، منفی، بیزار کننده و بد در نظر گرفته می‌شود. چنین درک ناقصی به کارگیری مهارت‌های اجتماعی انطباقی را که در این بحث ارائه می‌شود را به طور نامناسبی محدود می‌کند. برطرف ساختن مشکلات مثبت به اندازه رفع مشکلات منفی اهمیت دارد. درک این نکته که مشکلات می‌توانند مثبت باشند کمک می‌کند تا حالت نابهنجاری که به هنگام  داشتن یک مشکل احساس می‌شود از بین برود. حذف قضاوت های ارزشی منفی ممکن است شخص را در پذیرش مشکل یاری نماید. احساس گناه و شرمساری و حالت دفاعی و انکاری را که این قضاوت ها ایجاد می‌کنند کاهش می‌یابد. پذیرش وجود مشکلات، پیش در آمد مهمی در حل مسئله موثر می‌باشد.

DISC

تست سنجش DiSC

پرسشنامه شامل ۶۰ گویه می‌باشد.

 DiSC یک ابزار ارزیابی رفتار است که هدف آن کمک به افراد برای درک سبک رهبری و بهبود کارتیمی در محل کار است. یک گزارش ارزیابی پس از DiSC نمرات شما را در ابعاد مختلف نشان می‌دهد، بینشهایی در مورد شخصیت شما

ادامه مطلب

ارائه می‌دهد و تاکتیکهایی را برای افزایش اثربخشی پیشنهاد می‌کند.  تست شخصیت DISC به این معناست که DISC  مخفف چهار سبک شخصیتی است که مدل رفتاری DISC را که امروزه می‌شناسیم تشکیل می‌دهند: تسلط  (D)، نفوذ  (I)، ثبات (S) و وظیفه شناسی (C). مدل DISC یک ابزار قدرتمند و بسیار ساده برای درک افراد است. رفتار انسان می‌تواند یک راز باشد.