09197981547 info@degarnesh.com
تفکر هدفمند چیست ؟

تفکر هدفمند چیست ؟

تفکر یک فرآیند پنهانی و درونی است چون افکار ما و جزئیات آن قابل مشاهده نیست. مغز ما اطلاعات زیادی را در لحظه دریافت می‌کند اما همه آنها به فکر ختم نمی‌شود. تحلیل اطلاعات است که منجر به نفکر می‌شود. در ادامه قصد داریم که در مورد انواع تفکر توضیح دهیم. هدفمندی، تفکر یک...